ANCRO
ANCRO

Bemutatkozó anyag

Könyvelés

 

Könyvvezetési szolgáltatás az alábbi tartalmakra terjed ki:

 •  Cégek teljes körű könyvelése (bank, pénztár, vevő, szállító, vegyes tételek, tárgyi eszközök, készletek)

 • Főkönyvi könyvelés és analitikák vezetése

 • Könyvelési anyagok, bizonylatok átvétele igény szerint akár a megrendelőnél

 • Bizonylati rend és bizonylati fegyelem kialakításában való közreműködés

 • Pénztári és vegyes bizonylatok elkészítése, szigorú számadás alá vonása

 • Tárgyi eszközök nyilvántartása és könyvelése

 • Külföldi kiküldetések elszámolása

 • Évközi mérleg és eredménykimutatás készítése

 • Leányvállalatok konszolidációs mérlegének elkészítése

 • Egyedi könyvelési jelentések elkészítése pl. IAS szerint

 • Könyvvizsgálatban való közreműködés

 • Éves beszámolók elkészítése, benyújtása

 • Igény szerinti nyelven készített jelentések készítése

 • Adófizetési kötelezettségek nyilvántartása, adóbevallások elkészítése, benyújtása

 • Adóellenőrzéseken való részvétel meghatalmazással

 • Statisztikai adatszolgáltatások elkészítése

 

Szabályzatok elkészítése

 

A vállalkozás számviteli rendjének, politikájának kialakítása, kötelező számviteli szabályzatok elkészítése.

 • Számviteli politika

 • Pénzkezelési szabályzat

 • Leltározási szabályzat

 • Önköltség-számítási szabályzat

 • Selejtezési szabályzat

 • Vállalkozások számlarendje (számlatükörrel)

 • Iratkezelési szabályzat

 • Belső ellenőrzési szabályzat

 • Munkaügyi szabályzat

 • Eszközök és források értékelési szabályzata
 • Titok- és adatvédelmi szabályzat

 • Pénzmosás elleni szabályzat

 

Bevallások elektronikus nyilvántartása

 

Igény szerint: ügyfeleink a számukra elkészített adó-, illetve egyéb bevallásaikat közvetlenül az adatbázisunkból érhetik el a bevallás neve, illetve dátuma alapján. A kiválasztott bevallás oldalai az interneten keresztül megtekinthetők, letölthetők.